Phương trâm kinh doanh

Đầu tư vào con người, lấy con người là yếu tố chính để phát triển.
Đầu tư và đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.
Sản phẩm định hướng nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
Là đối tác uy tín chiến lược của nhà cung cấp, nhà sản xuất.
Hỗ trợ tối đa cho các nhà phân phối, đại lý của VMC.
Phát triển nhanh, mạnh, bền vững.